Προορισμοί.

Destinations / Locations

Προσεγγίζω ένα προορισμό μ’ ευλάβεια. Αφιερώνω τον απαραίτητο χρόνο για να τον εξερευνήσω, να αναζητήσω την ιστορία του, τις παραδόσεις του, τα ήθη και τα έθιμα του, ν’ ανακαλύψω τη γαστρονομία του, να ενταχθώ στη κοινότητα του. Επισκέπτομαι τις τοποθεσίες πολλές φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και σε διαφορετικές ώρες, έτσι ώστε να έχω μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την ιδανική ώρα φωτογράφησης τους. Επιλέγω τις εποχές, καταγράφω και μελετώ τον προσανατολισμό, σημειώνω τις θέσεις του ήλιου και τις εκάστοτε φωτιστικές συνθήκες που αυτή δημιουργεί.