Όροι Χρήσης.

Εισαγωγή

Ο Ανδρέας Σφυρίδης, δικαιούχος της ιστοσελίδας sfyridis.com, προσφέρει μέσα από αυτή ένα ευρύ φάσμα on-line πρωτότυπου περιεχομένου και υπηρεσιών. Ο κάθε επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους Χρήσης και να συνεχίσει την περιήγηση του στην Ιστοσελίδα μόνο αν τους αποδεχτεί πλήρως. Οι Όροι Χρήσης μπορεί να αλλάξουν χωρίς καμία προειδοποίηση γι αυτό παρακαλείσθε να τους επισκέπτεστε τακτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας διέπεται από την Πολιτική Απορρήτου και η χρήση cookies από την Πολιτική Cookies.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων ιδεών, κειμένων, άρθρων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, κ.λπ.) καθώς και ό,τι αφορά το σχεδιασμό, τη δομή και τη συλλογή του περιεχομένου αποτελούν πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και πνευματική ιδιοκτησία του Ανδρέα Σφυρίδη. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, το περιεχόμενο που περιέχει η ιστοσελίδα προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση και απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, διαβίβαση, προβολή, δημοσίευση ή αναμετάδοσή του για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς την συγκατάθεση του Ανδρέα Σφυρίδη.

Περιορισμός Ευθύνης

Καταβάλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε όλες οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, ορθότητα, πληρότητα και σαφήνεια, χωρίς όμως να το εγγυόμαστε και συνεπως να ευθυνόμαστε. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν ευθυνόμαστε επ’ ουδενί λόγω για οποιαδήποτε μορφή ζημίας υποστεί ο επισκέπτης από την χρήση της ιστοσελίδας μας ή από τις πληροφορίες που παρέχονται από αυτή. Ο επισκέπτης προβαίνει στην χρήση της ιστοσελίδας μας με δική του πρωτοβουλία, έχοντας αποδεχτεί τους παρόντες Όρους Χρήσης και συνεπώς αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη.

Δεν εγγυόμαστε ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να διακόπτουμε μόνιμα ή προσωρινά μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών μας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.

Ευθύνη επισκέπτη

Κάθε επισκέπτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας (Προγράμματα προστασίας από ιούς κ.α.) πριν από την πλοήγηση στην ιστοσελίδας μας. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή επισκευών, το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο επισκέπτης χωρίς να έχουμε καμία ευθύνη ή επιβάρυνση.

Αποκλεισμός Ευθύνης για Συμβουλές

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δημοσιοποιείται και διανέμεται για καθαρά ενημερωτικούς λόγους. Αναλαμβάνουμε την συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση του περιεχομένου χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυόμαστε την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών. Οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τις συμβουλές με δική τους πρωτοβουλία και αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο & Λοιποί όροι

Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Ελλάδας.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Ανδρέα Σφυρίδη και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. 

Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να τροποποιούμε τους παρόντες Όρους Χρήσης όποτε αυτό  κρίνεται απαραίτητο.

Για οποιαδήποτε απορία, προτάσεις ή παράπονα σχετικά με τους Όρους Χρήσης επικοινωνήστε μαζί μας στο email info@sfyridis.com

Τελευταία ενημέρωση 13 Ιουνίου 2023