Πριν και μετά από μια φωτογράφιση ξενοδοχείου.

Οι φωτογραφίες που προκύπτουν από την φωτογράφιση ενός ξενοδοχείου, aibnb καταλύματος, εστιατορίου, bar ή όποιας άλλης μορφής τουριστικής επιχείρησης, θα πρέπει να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Η επεξεργασία πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή προκειμένου οι φωτογραφίες να μην δείχνουν “ψεύτικες”, το οποίο είναι αποτέλεσμα κακής επεξεργασίας, που γίνονται άμεσα αντιληπτές και λειτουργούν αποτρεπτικά για τον εν δυνάμει πελάτη σας.

Οι επισκέπτες του ξενοδοχείου σας είναι πλεόν εξειδικευμένοι χρήστες του διαδικτύου και εύκολα μπορούν να αντιληφθούν εάν μια φωτογραφία ενός δωματίου ξενοδοχείου ανταποκρίνεται στην πραγματική εικόνα ή όχι.

Παρακάτω σας παρουσιάζουμε φωτογραφίες δωματίων ξενοδοχείων που έχουμε επεξεργαστεί. Για να δείτε το πριν και μετά αποτέλεσμα, απλά μετακινήστε το χώρισμα.